Hekwerk Texel

Voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn wij verantwoordelijk voor het aanbrengen van nieuwe afrastering binnen het beheergebied van HHNK. Onder het beheergebied valt ook het eerste Waddeneiland Texel. Op het eiland zijn langs de oostkust diverse kilometers aan afrastering vernieuwd.

.