Straatwerk

Straatwerk is het oudste onderdeel van ons bedrijf en nog steeds één van de belangrijkste bedrijfsonderdelen.

Tegenwoordig wordt er veel machinaal aangebracht.
Door onze 50 jaar lange ervaring kunnen wij alle soorten verhardingen aanbrengen:
– wegen
– trottoirs
– parkeerterreinen
– straatwerk in tuinen
– sierstraatwerk
– stelconplaten

Grondwerk

De start van de meeste wegenbouwwerken en bouwactiviteiten is het uitvoeren van grondwerk.
Wij kunnen bouwputten uitgraven, funderingen vrijgraven, grondwerk t.b.v. aan te brengen rioleringen uitvoeren.
Het grondwerk ten behoeve van bouwrijp en woonrijp maken voor nieuwe woonwijken behoort eveneens tot onze werkzaamheden.
Ook grondwerkzaamheden / funderingswerkzaamheden voor de aanleg van wegen, fiets- en voetpaden voeren wij uit.

Machinaal verleggen

Machinaal/Mechanisch aanbrengen van verhardingen is de specialiteit van ons bedrijf geworden.
Voor het aanbrengen van betonstenen, gebakken stenen gebruiken wij vacuüm apparatuur of klemmen.
Zware materialen (betonbanden, inritstukken, enz.) worden ook machinaal/mechanisch aangebracht.
In 1993 zijn wij begonnen met machinaal verleggen van stenen (vacuüm techniek) Er werd toen gezegd: Dit is het niet hé? Maar… het werd het wel.
Ons bedrijf heeft heel veel mogelijkheden om machinaal/mechanisch werk te verrichten. Wij hebben een groot assortiment aan klemmen en vacuüm apparatuur.

Rioleringswerk

De aanleg van rioleringen behoort ook tot onze activiteiten:

– het nieuw aanbrengen of vervangen van het hoofdriool,
zowel beton- als pvc-riool;
– het maken van huisaansluitingen;
– aanbrengen van kolken en afvoerleidingen t.b.v. de afwatering van verhardingen.