Weteringstraat Aalsmeer

De hoofdriolering van de straten Weteringstraat en Gedempte Sloot waren aan vervanging toe. In opdracht van de gemeente Aalsmeer hebben wij deze vervangen. De specialismen in het werk waren de zwaar vervuilde grond en de grondwaterstand. De werkzaamheden in de zwaar vervuilde grond hebben wij onder ons eigen BRL certificaat uitgevoerd. En de grondwaterstand mocht minimaal verlaagd worden in verband met de historische huizen die aan het werkgebied grenzen. Tijdens het project is er gewerkt met een combinatie van bemaling/retourbemaling en een meetsysteem. Zo konden wij alles goed monitoren tijdens het werk en bijsturen waar nodig, zodat er geen paal droog kwam te staan.

.