Bellamyplein Amsterdam

De gemeente Amsterdam keurde het nieuwe ontwerp voor het Bellamyplein goed. In opdracht van gemeente Amsterdam hebben wij het nieuwe ontwerp van papier in praktijk gemaakt. Dit hield onder andere de volgende werkzaamheden in: het verwijderen van oude verhardingen en straatmeubilair, het vervangen, verwijderen en verleggen van kabels en leidingen, verwijderen en plaatsen van openbare verlichting, het aanleggen van een nieuw pierenbadje inclusief fonteininstallatie, aanbrengen van nieuwe klinkers en nieuw straatmeubilair, nieuw hekwerk rondom het park en het aanbrengen van nieuwe planten en bomen in een verlaagde groenstrook. De buurt is één van de laagstgelegen gebieden in de stad en als het hard regent had, stonden de straten blank. Om het park liggen nu verlaagde groenstroken, zogenaamde wadi’s, waarin het water kan wegstromen.

.